Privacy

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Recruiter24 B.V.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Recruiter24 B.V.. Recruiter24 B.V. is een marketing automation bureau dat zich richt op het automatiseren van recruitment marketing processen. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van customer journey’s. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Recruiter24 B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Recruiter24 B.V., neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Recruiter24 B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van persoonlijke communicatie en nieuwsbrieven.
  Recruiter24 B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Recruiter24 B.V.. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen.
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Recruiter24 B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analytics
  De website van Recruiter24 B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt o.a. met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Recruiter24 B.V. maakt ook gebruik van Force24 een marketing automation platform wat jouw online gedrag bijhoud. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers en te voorzien van persoonlijke communicatie.

 

De ontvangers

De gegevens die Recruiter24 B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Force24 De nieuwsbrieven worden verzonden met Force24. Op het moment dat jij je aanmeldt voor nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Force24.
 2. Office 365. De e-mail van Recruiter24 B.V. wordt gehost bij Microsoft office365.
 3. Als jij contact opneemt viahet contactformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Piperive.
 4. com; Wanneer jij je gegevens achterlaat om een online demo te plannen worden de gegevens opgeslagen in Booking.com (onderdeel van office365)
 5. WPEngine De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Recruiter24 B.V. zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Recruiter24 B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Force24. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@recruiter24.nl
 2. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Recruiter24 B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Recruiter24 B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Recruiter24 B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Recruiter24 B.V. prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Recruiter24 B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Jouw rechten:

 

 1. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Recruiter24 B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Recruiter24 B.V.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Recruiter24 B.V.. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Recruiter24 B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Recruiter24 B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Jouw rechten 06.
 4. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Recruiter24 B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Recruiter24 B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Recruiter24 B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@recruiter24.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren

Plichten

Recruiter24 B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Recruiter24 B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Recruiter24 B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Recruiter24 B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Recruiter24 B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Recruiter24 B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Recruiter24 B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

Blijf geen onbekende, maar ga de conversatie met ons team aan over innovatieve manieren om beter invulling te kunnen geven aan het vak recruitment. 

LinkedIn

Bedrijfsinformatie: KVK 75724251 · Kantoor: Bloemenheuvel · Hoofdstraat 25 · 3971 KA · Driebergen-Rijsenburg · Nederland